Sauny a saunování přináší lidstvu potěšení a relaxaci již velice dlouhou dobu a jistě také přinášet ještě dlouho bude. Víte ovšem, kdy vznikly první sauny? V následujících odstavcích se dozvíte zajímavé informace o historii, současnosti a možná i budoucnosti saunování.

Historie saunování

Počátky saunování se ztrácí v dávné minulosti. Archeologové předpokládají, že se první předchůdci saun objevovaly již v době kamenné. Jednalo se jen o jámy v zemi a jeskyně zakryté kůží.

V roce 2021 byla nalezena nejstarší dochovaná budova s pravděpodobnou funkcí sauny, která se nacházela na skotských Orknejích. Tato budova pochází zřejmě z doby 4 000 let př. n. l. Průzkumy odhadují, že zhruba od 2 tisíciletí př.n.l. se pobyt v prostorách prosycených teplem, kouřem a vodní parou rozšířily po Evropě.

Mohlo také dojít k paralelnímu vývoji těchto způsobů očisty, jelikož máme dochovanou parní místnost ze středoamerické Guatemaly. Ta byla využívaná mezi 8. a 4. stoletím před naším letopočtem, pravděpodobně pro rituální očistu. Víme také o potních chýších, které užívali původní obyvatelé Severní Ameriky.

Vědci samozřejmě spekulují o funkci takových míst. Předpokládá se, že se jednalo o univerzální sterilní místo, ve kterém se například upravovalo jídlo, rodilo se, a v zimě i bydlelo.

Nesmíme také zapomenout na starověké Řecko a Řím. Zejména v antickém Římě byly proslulé lázeňské domy, které měly specializované parní či suché horké místnosti. V antické Spartě údajně byla horká místnost lakonum jedinou povolenou možností očisty v teple.

S muslimskou expanzí v 8. a 9. století se lázně dostávají i do arabského světa. Objevují se turecké lázně nesoucí název hammam.

Dokonce i v na našem území máme díky Ibráhímu ibn Jákúb, který prošel našimi zeměmi v letech 965 a 966, doklad o slovanských saunách. Během svého pobytu zaznamenal chýše s mezerami v trámoví vycpanými mechem, s kamny v rohu a otvorem ve stropě pro dým.

První písemné zmínky o saunách, jak je známe dnes, pochází s Finska z 12. století. Sauna ve finštině znamená v podstatě dřevěný pokoj. V té době se ovšem stále jedná o tzv. saunu kouřovou, tedy vnitřní prostor byl pokrytý sazemi. Přestože Finům vděčíme za tento název, je nutné podotknout, že severské země jako Litva, Estonsko a část Ruska také holdovaly tomuto zvyku. Přestože byl zvyk saunování ve středověké Evropě prokazatelně rozšířený, soudí se, že s postupujícím poznáním světa bylo saunování vytlačeno na okraj společnosti jako zpátečnické a zbytečně spirituální. 

Sauny s kamny a odvodem kouře se objevují od 18. století a ve století 20. se do širokého povědomí dostávají snadno dostupné sauny elektrické.

Saunování v současné době

Další vědecké zkoumání, kterému byly sauny vystaveny zejména ve 20. století, neochvějně prokázalo prospěšnost saun. Sauny jsou často vyhledávané coby místa spojená se zdravým životním stylem a příjemnou relaxací.

Od vynálezu elektrických saun došlo také k rozmachu saun infračervených, které také blahodárně působí na tělo a mysl. Jejich provoz není tak náročný na údržbu a hodí se tak i do normálních domácností.

Jak tomu bývá zvykem, tak každý trend se dočká určitých inovací. U saunování se jím stala německá „Sauna Aufguss“. U nás se setkáváme s pojmem saunové rituály. V krátkosti jde o rozměrnou saunu pro více než 20 lidí, ve které saunový mistr za pomocí vonných silic, hudby, příběhů, a hlavně díky specifickým využitím ručníků, umocňuje zážitek ze saunování. Klidný pobyt s přáteli v sauně se tak stává živou a nezapomenutelnou show.

Budoucnost saunování

A co přinese saunám budoucnost? Technologie se neustále vyvíjejí, a i v této oblasti můžeme očekávat změny.

Postupně se sauny přesunují z velkých saunovacích míst do soukromí bytů a domů. Také se čím dál více objevují možnosti ergonomického přizpůsobení saun a to zejména u těch infračervených. Digitalizace samozřejmě zasahuje i do tohoto prastarého rituálu, a proto se začínají objevovat sauny s hudbou a světly na míru konkrétnímu uživateli. Nedávno dokonce byla uvedena na trh domácí sauna, která po složení zabírá prostor skříně.

Ve světě moderních saun se tak začíná prosazovat následujících pět principů: malá velikost, implementace chytrých zařízení, udržitelnost provozu, jednoduchost a péče o sebe sama.

Pokud si přejete i vy užít saunu na vlastní kůži a necítíte se příjemně ve společnosti více lidí, tak neváhejte navštívit naše soukromé pokoje Rysso i se svým partnerem a užít si intimní saunování ve dvou.